O rodine Hawlik

História firmy

Moje meno je Willy Hawlik a ako najstarší spoluvlastník firmy mám tú česť pozvať Vás bližšie sa zoznámiť s naším podnikom.

S mojou manželkou sme pionieri v pestovaní húb v biokvalite. Asi pred 35 rokmi sme sa ako jedni z prvých v Európe rozhodli pestovať huby v biokvalite vo veľkom. Zároveň sme však podporovali myšlienku pestovať huby ako koníček, čo môže robiť ktokoľvek, a nakoniec sme spolu s profesorom Dr. Dr. Lelleym, tiež ako pionieri v tejto oblasti, prišli s projektom medicinálnych húb vo forme potravinových doplnkov. Tým začal ich obrovský boom.

Na začiatku sme s mojou ženou mali spoločnú vášeň: boli sme obaja nadšení zberači aj konzumenti húb.

A z tohto nadšenia vznikla istá myšlienka, ktorá až dodnes určuje náš život.

Myšlienka, že by bolo dobré dať priateľom húb možnosť pestovať si huby doma či v záhrade a tieto ušľachtilé výtvory prírody oceňované gurmánmi mať tak podľa potreby stále k dispozícii. Náš plán zahŕňal aj vybudovanie pestiarne húb. Na konci 70. rokov existovali v Nemecku len šampiňónové kultúry. Toľko prvý nápad a teória.

Ťažké začiatky

Ukázalo sa však, že realizácia nápadu – ako často v živote – je omnoho ťažšia, ako sme si mysleli. Pretože sme s manželkou obaja boli vzdelaním z úplne inej brandže (pracovali sme ako pedagógovia v jednom domove pre ťažko vychovávateľné deti), nemali sme žiadne skúsenosti. Odborná literatúra o predmete nášho podnikateľského nápadu prakticky neexistovala. A už vôbec nie literatúra o oblasti pestovania v biokvalite, čo bolo pre nás oboch samozrejmosťou – chceli sme úplne všetko pestovať v tejto kvalite. Neostávalo nám teda iné, len veľa experimentovať. Vyše desať rokov „learning by doing“.

V starej stajni na zhruba 150 m? sme sa snažili pestovať huby a zároveň sme rozosielali podhubie od firmy Braunkappen und Co. koncovým spotrebiteľom. Prvé roky boli tvrdé. Ale „už“ po štyroch rokoch sa nášmu pestovaniu a zásielkovej službe hubového podhubia veľmi dobre darilo, takže sme sa rozhodli pestovanie húb rozšíriť.

V r.1984 sme na 5 000 m? plochy skleníkov vybudovali prvú, resp. najväčšiu európsku pestiareň shiitake v biokvalite! Na približne 100 000 bukových kmeňov sme naočkovali hubovú kultúru. Len narezanie drevených kmeňov trvalo vyše pol roka.

Bol to projekt, pri ktorom sme si v mnohom ohľade siahli na dno svojich síl. Nemali sme žiadne rezervy na objem investícií vo výške dvoch miliónov mariek a museli sme si túto sumu celú požičať. Vyše desať rokov sme pracovali 7 dní v týždni a 16 hodín denne!

Práve, keď naše naočkované drevo začalo plodiť, unikli sme v čase černobyľskej katastrofy len o vlások skaze. Pretože vtedy médiá z pochopiteľných dôvodov varovali pred požívaním húb, skoro nikto huby nejedol.

Huby v biokvalite

Keď prišiel koncom 80. rokov boom s pestovaním rôznych plodín v biokvalite, prudko vzrástol dopyt aj po hubách. Chopili sme sa šance v tejto oblasti, zvýšili sme ponuku húb v biokvalite a začali dodávať celému nemeckému veľkoobchodu s tovarom v biokvalite naše čerstvé huby.

V polovici deväťdesiatych rokov sme presunuli svoje pestovanie húb do Maďarska a produkovali až 10 ton húb týždenne.

Medicinálne huby

Okrem pestovania húb sme sa už v deväťdesiatych rokoch zaoberali medicínskymi hubami. Začali sme suché huby mlieť na prášok a vyrábať kapsuly, resp. tablety. Tento typ potravinových doplnkov si veľmi rýchlo získal značnú popularitu, pretože s nimi mali naši zákazníci bez výnimky pozitívne skúsenosti.

V roku 2004 sme ukončili pestovanie húb v Maďarsku a začali sa sústreďovať na produkciu medicinálnych húb vo forme potravinových doplnkov. Pretože sme od začiatku kládli veľký dôraz na zdravotné prednosti húb, bol tento krok len logickým dôsledkom.

Od roku 2005 máme farmy medicinálnych húb na Čínskej vysočine, kolíske medicinálnych húb v Číne. Spolupracujeme s naším čínskym partnerom, ktorý je na mieste zodpovedný za tradičné a čisto biologické pestovanie v najvyššej kvalite.

V roku 2006 vstúpili do našej firmy moja dcéra Julia, môj syn Benjamin a moja nevesta Sandra. To prinieslo mojej žene aj mne v mnohých ohľadoch veľké uľahčenie.

Centrum zdravia v Strasslachu

V roku 2009 sme začali so stavbou nášho „Centra zdravia“ v Strasslachu, ktoré sme otvorili v lete v roku 2010. Aj tu bolo naše zásadne ekologické uvažovanie a aktivita dôležitým pilierom celej stavby. Okrem iného sme postavili jednu z prvých striech so zabudovaným fotovoltaickým zariadením, ktoré zvonka vyzerá elegantne a nijako neruší príjemný dojem z celej stavby. Vybudovali sme tiež zariadenie na využitie dažďovej vody a kúrenie na brikety zo zlisovaných štiepok.

Pre obsluhu našich zákazníkov nám dnes slúži približne 2 500 m? kancelárskej plochy. Pôsobia tam rôzni liečitelia, pre zákazníkov sú pripravené aj originálne thajské masáže.

Po celý rok usporadúvame rôzne akcie, napr. prednášky o zdraví, taktiež vykonávame zdarma prehliadky ľudí i zvierat. Organizujeme rôzne kurzy pestovania húb vo vlastnej záhrade, kurzy o joge, ucelené vzdelávacie programy v oblasti mykoterapie pre lekárov a liečiteľov.

Súčasnosť

V súčasnosti nás považujú – naša firma Hawlik-Gesundheitsprodukte GmbH (Hawlik – Produkty pro zdraví, s. r. o.) za jedného z najväčších výrobcov a distribútorov medicinálnych húb v Európe. Napriek tomu nechceme zabúdať, ako sme začínali. Preto aj naďalej zachováme v ponuke pre našich zákazníkov rad najrôznejších hubových kultúr i sušených húb.

Aj keď má firma Hawlik-Gesundheitsprodukte, GmbH dnes okolo 40 zamestnancov, nezmenilo sa od našich prvých krôčikov nič zásadné. Avšak s jedným rozdielom: druhá generácia do firmy takpovediac vrástla. Náš syn a naša nevesta sa zrejme od nás nakazili nadšením pre huby. Práca s nimi je pre nich tiež veľkým naplnením.

Samozrejme sme sa celé tie roky veľa učili a naučili, a určite nielen o hubách. Presvedčili sme sa, že sa vlastná spokojnosť vždy bezprostredne premieta do kvality vykonávanej práce a ďalej do kvality výsledného produktu tejto práce. Preto pokladáme za dôležité, aby na našich čínskych farmách, kde pestujeme hubu reishi, pracovali miestne rodiny, ktoré rozumejú charakteru kraja a sú s ním pevne spojené. Za prácu ich spravodlivo platíme.

U nás je zákazník kráľom

Na prvom mieste je pre nás každý deň znova a znova spokojnosť našich zákazníkov, bez ktorých by sme sa nestali lídrom medzi producentmi a distribútormi medicinálnych húb v Európe. Dôvera našich zákazníkov nás stále povzbudzuje znova a znova premyslieť a skúmať každý z našich produktov, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú najnovším poznatkom a sú maximálne čisté a účinné.

Najväčším kapitálom firmy sú spokojní, a tým aj verní zákazníci!