Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchodewww.HoubyHawlik.cz, www.HoubyHawlik.plwww.HoubyHawlik.sk

Majiteľom obchodu je:
TCM POINT s.r.o.
Masarykovo nám. 18
549 54 Police nad Metují

IČO 28785517
DIČ CZ28785517

Dôležité upozornenie !!!

Informácie zverejnené na vyššie uvedených webových stránkach sú poskytované len na informačné účely a nie sú určené na nahradenie rád od kvalifikovaného lekára. O zdravotnom stave sa poraďte s lekárom.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a odoslaná objednávka zákazníka (kupujúceho) je uzavretím kúpnej zmluvy medzi ním (kupujúcim) a TCM POINT s.r.o. (predávajúcim).
Po prijatí Vašej objednávky Vám bude e-mailom obratom odoslané potvrdenie o jej prijatí. Toto potvrdenie sa rozosiela automaticky a má iba informatívny charakter a nemusí automaticky znamenať prijatie Vášho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci do 24 hodín (v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a počas sviatkov sa táto lehota automaticky predlžuje o čas ich trvania) od prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) nebude proti tomuto návrhu nič namietať, považuje sa kúpna zmluva za uzavretú.
Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pretože je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z. v platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Z. z., v platnom znení).

Odeslanie objednávky

Predtým, ako definitívne potvrdíte objednávku, dôkladne si ju skontrolujte. Za správnosť vyplnenia objednávky aj údajov potrebných na jej vybavenie ručí kupujúci. Pokiaľ s podobou objednávky súhlasíte, tlačidlom Odoslať záväznú objednávku bude Vaša objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie objednávky je záväzné. Na Vašu uvedenú e-mailovú adresu zašleme e-mail s potvrdením objednávky.

Storno objednávky
Storno odoslanej objednávky je možné len vtedy, ak objednávka ešte nebola vybavená a expedovaná kupujúcemu. Storno odoslanej objednávky sa vykonáva zaslaním e-mailu na adresu objednavky@HoubyHawlik.cz alebo telefonicky na čísle +420 739454915. Vždy je nutné poznať informácie o objednávke, jej číslo a vaše identifikačné údaje.
Ak nie je možné objednávku stornovať, možno tovar vrátiť neporušený a bez známok použitia či opotrebenia do jedného mesiaca späť predávajúcemu, a to bez udania dôvodu (pozri vrátenie tovaru).

Vrátený tovar

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli, že zakúpený tovar nechcete, poskytujeme Vám nad rámec zákona (v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka) možnosť tovar do jedného mesiaca od prevzatia vrátiť bez udania dôvodov. Nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom alebo aspoň kópiou faktúry nám pošlite späť v uvedenej lehote – určujúci je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu. Zásielky posielajte výhradne ako štandardný poštový balík, zásielky na dobierku nebudú prijaté. Po obdržaní vráteného tovaru Vám bude vrátená späť zodpovedajúca suma, a to bankovým prevodom (najneskôr do 30 dní). Poplatky za poštovné/balné sa nevracajú.

Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené v našom e-shope sú vrátane DPH a sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

Expedícia, dodanie a platba za dodanie tovaru

Predávajúci dodá spolu s objednaným tovarom vždy jeden výtlačok faktúry-daňového dokladu, ktorý je súčasne aj dodacím a záručným listom.
Tovar predávajúci expeduje v pracovných dňoch obvykle do 1 – 5 pracovných dní odovzdaním dopravcovi. Čas doručenia sa riadi vnútornými predpismi prepravcu. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade, ale sú už na ceste, môže sa expedícia predĺžiť o 1 – 7 pracovných dní nad rámec obvyklého expedičného času. V prípade, že niektoré položky tovaru nie sú momentálne na sklade a ani na ceste, budeme Vás kontaktovať e-mailom.
Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty a. s.
Kupujúci dostane tovar poštou v obálke alebo v balíku.
Platba sa vykonáva vopred na náš účet (uvedený v e-maile vyzývajúcim na platbu) alebo dobierkou (preprava dopravcom), alebo platbou v hotovosti (pri osobnom vyzdvihnutí).
Zásielky sú na pošte uložené maximálne 7 dní.
Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v ordinácii TCM POINT, Krásnohorké 672, Náchod. O termíne vyzdvihnutia Vás budeme informovať e-mailom alebo sms.

Prevzatie zásielky

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšku balenia. Tzn. povrchu kartónu balíka či obálky, ochrannej páske a všetkým, aj drobným, porušeniam a trhlinám, osobitne prierazom kartónu a deformáciám rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vnútri balenia. Ak objavíte pri kontrole akýkoľvek zmienený či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť hneď doručovateľovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdenom zázname o stave v akom boli balík alebo obálka doručené a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd.

Obaly

Predávajúci zodpovedá za to, že obaly dodávaných produktov spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Na obale je uvedené úplné zloženie produktu a návod na použitie. Text zodpovedá textu schválenému štátnou autoritou. Na obale je vždy vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti produktu.

Ochrana osobných dát

Registráciou v našom e-shope budete automaticky zaradení do databázy zákazníkov firmy. Podľa novely zákona č. 480/2004 Z. z. je možné využiť tieto podobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa našich vlastných výrobkov alebo služieb formou ponukových e-mailov.
Každý ponukový e-mail bude obsahovať aj návod na odhlásenie odberu podobných e-mailov.
Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie svojej registrácie.
Poskytnutím registračných údajov zákazník súhlasí s tým, aby predávajúci tieto údaje v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Z. z., spracovával a využíval pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmeny týchto podmienok.
Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2013.