Ochrana osobných údajov

Váš súhlas
Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Aktívne poskytované informácie
Niektoré časti týchto stránok od Vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme Vás mohli kontaktovať (e-mailový a /alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sa vyžadujú a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie
Pri pohybe vo webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (t. j. získané bez toho, aby boli z Vašej strany aktívne poskytnuté) s použitím rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane servera).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustili (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browsera a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, predvolené nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky vyžadujú pre svoju prevádzku ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby Vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslaná, alebo cookies úplne odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.