I M A G O-diagnostika-terapia

Dom Odborov-IIIposchodie Námestie Ľ.Štúra 2129/1
Žilina 01001
+421 0918 492 159
Pavol Mindek
odborný certifikovaný špecialista
IMAGO Diagnostic a IMAGO Therapy