Gercenova ul. č. 35,85101 Bratislava
praktik čínskej medicíny