I M A G O-diagnostika-terapia

Námestie Ľ.Štúra 2129/1,010 01 Žilina
+421 0918 492 159
 
odborný certifikovaný špecialista
IMAGO Diagnostic & IMAGO Therapy
Diagnostika a terapia - IMAGO Sensitive
Dom odborov – lll. poschodie