Ivanka Slámová

Josefa Kotase 1 700 30 Ostrava 3
praktik čínskej medicíny
alternatívna liečba a poradenstvo