Miroslava Halecká

T.G.Masaryka 623/12,360 01 Karlovy Vary
praktik čínskej medicíny